Kierownik Zakładu:

prof US, dr hab. Ewa Szuszkiewicz

Skład osobowy:

mgr Edyta Podlewska

Główne kierunki badań

Zajmujemy się obecnie teorią dysków akrecyjnych w ciasnych układach podwójnych i aktywnych jądrach galaktyk oraz podstawowymi procesami fizycznymi zachodzącymi w pulsarach radiowych. Staramy się zrozumieć budowę i ewolucję obiektów świecących na koszt energii grawitacyjnej wyzwalanej w procesie akrecji, energii ruchu obrotowego i energii pola magnetycznego. Jednocześnie śledzimy zachowanie się całych populacji tych obiektów, aby uzyskać dodatkowe informacje potrzebne do testowania modeli teoretycznych. Celem naszych badań w dziedzinie dysków akrecyjnych jest skonstruowanie teorii równie rygorystycznej jaką jest teoria budowy i ewolucji gwiazd. W naszych dociekaniach posługujemy się metodami numerycznymi. Wyniki porównujemy z aktualnymi danymi obserwacyjnymi w odpowiednim zakresie widma elektromagnetycznego. Rozpoczeliśmy równiez badania nad dyskami protoplanetarnymi i formowaniem się układów planetarnych.